Customer Services

ရန်ကုန် Service Center
( ၁ ) အမှတ် ၅၇၆( ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၈လမ်းထောင့်)လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – 01-218041 / 01- 2317233 / 09- 8559229
( ၂ ) အမှတ် ၁၈၉ ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်ဘလောက်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – 01- 387419 / 09- 8552744 / 09- 8578269
( ၃ ) အမှတ် ၁၇၄ ၊ ၃၆လမ်း (အလယ်ဘလောက်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – 09- 253679707 / 01 -371262 / 01 – 379564
မန္တလေး Service Center
( ၄ ) အမှတ် C/4-2 ( ၃၂ x ၃၃ လမ်းကြား) (၇၇ x ၇၈ လမ်းကြား) ရတနာလမ်း ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း – 09-91022630 , 09-260029229
နေပြည်တော် Service Center
(၅) အခန်းအမှတ် (Pa\19) လှဆုဓာတ်ပုံဆိုင်အနီး၊ မြို့မဈေးနေပြည်တော်။
ဖုန်း – 067-421054 , 09790144913